MKZ

Learn, Study, Create

Pengajaran daripada Surah Yusuf

leave a comment »

Demi sesungguhnya! (Kisah) Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu mengandungi beberapa pengajaran bagi orang-orang yang bertanya (tentang hal mereka untuk mengambil iktibar). 12:7

Kalau dilihat sejarah ilmu psikologi dan psiakitri manusia, banyak teori psaikologi mendapatkan ideanya dari Sigmund Freud. Tetapi kebanyakan ilmu psaikoloanalisis ini bercanggah dan berbeza pendapat dengan pendapat orang-orang Islam. Sigmund Freud telah membuka ruang saintifikasi ilmu mimpi berdasarkan pengalaman mimpinya. Freud dalam bukunya the Interpretation of Dreams mengaitkan the ‘unconcious mind’ dengan ‘wish fulfilment’.

Dalam ilmuan Islam pula, Ibnu Sirin adalah adalah bukan calang-calang orang dalam pengalaman mentakwilkan mimpi.

Contohnya kali ini yang saya bawa adalah kefahaman kepada ilmu mimpi. Ilmu mentadbir mimpi ini adalah ilmu yang amat unik. Berkali-kali Allah berfirman dalam Al-Quran mengenai mimpi. Surah Yusuf contohnya, menunjukkan keilmuan dan ketrampilan Nabi Yusuf yang dipilih oleh Allah untuk mentakwilkan mimpi Raja negerinya. Yusuf bukan sahaja seorang yang handsome, dan terpilih, malah diberi oleh Allah kelebihan ilmu yang amat tinggi. Intepretasi mimpi!.Mungkin pada zaman Nabi Yusuf , pakar psaikoanalis sudah lama wujud, menulis kitab demi kitab untuk mentakwil mimpi.  Begitu juga bapanya Yaakub yang mampu mentakwil mimpi Nabi Yusuf.

Ini dapat dibuktikan daripada ayat

Dan demikianlah caranya Tuhanmu memilihmu, dan akan mengajarmu takbir mimpi, serta akan menyempurnakan nikmatNya kepadamu dan kepada keluarga Yaakub: sebagaimana Ia telah menyempurnakannya kepada datuk nenekmu dahulu: Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana”.

Antara pengajaran yang penting adalah ayat ini itu,

Dan ketika Yusuf sampai ke peringkat umurnya yang sempurna kekuatannya, Kami beri kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan; dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. 12:22

Suka saya sampaikan, Kami bermaksud Allah berikan kebijaksaan serta ilmu pengetahuan, apabila orang-orang memperbaiki amalannya. Ini amat penting kepada semua orang Islam. Kejayaan umat Islam adalah dengan memperbaiki amalan-amalan.

Apa yang kamu sembah, yang lain dari Allah, hanyalah nama-nama yang kamu menamakannya, kamu dan datuk nenek kamu, Allah tidak pernah menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Sebenarnya hukum (yang menentukan amal ibadat) hanyalah bagi Allah. Ia memerintahkan supaya kamu jangan menyembah melainkan Dia. Yang demikian itulah Ugama yang betul, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 12:40

Antara ayat-ayat yang saya dapat fahami adalah ini. Nama-nama yang orang kafir berikan itu hanya nama-nama nenek moyang yang terdahulu. Allah tidak pernah menurunkan sebarang bukti pun. Nama-nama Tuhan orang Greek, Zeus, Apollo, Gaia dan Thor, adalah semua nama-nama ciptaan manusia, tiada satupun dapat diberikan bukti. Allah sahajalah yang Esa yang telah menurunkan Al-Quran menjadikan pedoman dan kebuktikan serta kesahihan agama ini. ( Aku baru sahaja menonton film Thor)

Ayat 12:44 menceritakan bahawa tukan tilik mimpi tidak mampu menjawab mimpi Raja negeri itu. 

Mereka menjawab: “Yang demikian itu ialah mimpi-mimpi yang bercampur aduk, dan kami bukanlah orang-orang yang mengetahui mimpi-mimpi (yang sedemikian) itu”.

Tetapi keilmuan Nabi Yusuf yang diberikan petunjuk oleh Allah dapat mentakwil mimpi tersebut. Ini adalah bukti kenabiaan dan kerasulan Nabi Yusuf yang menjadi mulia dizaman umatnya. Dan ini menjadikan Raja ‘memberi respek’ kepada Nabi Yusuf.

Dan (setelah mendengar pengakuan perempuan-perempuan itu), raja berkata: “Bawalah Yusuf kepadaku, aku hendak menjadikan dia orang yang khas untuk aku bermesyuarat dengannya. Setelah (Yusuf dibawa mengadap, dan raja) berkata-kata dengannya (serta mengetahui kebijaksanaannya) berkatalah raja kepadanya: “Sesungguhnya engkau pada hari ini (wahai Yusuf), seorang yang berpangkat tinggi, lagi dipercayai di kalangan kami “.

Dan Doa Nabi Yusuf 12:101

“Wahai Tuhanku! Sesungguhnya Engkau telah mengurniakan daku sebahagian dari kekuasaan (pemerintahan) dan mengajarku sebahagian dari ilmu tafsiran mimpi. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Engkau Penguasa dan Pelindungku di dunia dan di akhirat; sempurnakanlah ajalku (ketika mati) dalam keadaan Islam, dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang soleh”.12:101

Dan Allah telah memberi amaran

Dan berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka menyaksikannya berulang-ulang semasa mereka pagi dan datang, sedang mereka tidak juga menghiraukan dan memikirkannya. 12:105

Dan penutup pada Surah Yusuf ini pula

Demi sesungguhnya, kisah Nabi-nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. (Kisah Nabi-nabi yang terkandung dalam Al-Quran) bukanlah ia cerita-cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengesahkan apa yang tersebut di dalam Kitab-kitab ugama yang terdahulu daripadanya, dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu, serta menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi kaum yang (mahu) beriman.12:111

Setelah mengkaji Al-Quran aku mendapati cerita-cerita Nabi dan Rasullullah amat penting dalam implikasi kehidupan ini.
Rasullullah telah membuat garis panduan yang jelas tetapi ramai yang tidak mahu mengikutinya, dan ini difirmankan oleh Allah berkali-kali dalam Al-Quran.

Bukan teori omong-omong kosong. Tapi ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-rasulnya.

 

Sedang membaca ini Syukur Lawatan ke Chennai, India. Abah just got back from India for his consultancy project.

Written by Khairulz

September 20, 2011 at 9:52 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: